De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgverleners om per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een klachten- en geschillenregeling. Daar hoort een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie bij.

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door één van de therapeuten kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)